Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977463488
khoatiengtrung@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGỮ KHÓA 46

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho sinh viên khối không chuyên ngữ khóa 46

Thời gian thi: Ngày 17/10/2020Tags:


Bài viết khác

0977463488